Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Voor wie is deze handreiking?

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Voor wie is deze handreiking?

Deze handreiking is bedoeld voor medewerkers in het werkterrein informatiebeheer/ archivering, die als adviseur betrokken zijn bij het ontwerpen van een algoritme. Er wordt bij de lezer kennis verondersteld van wet- en regelgeving op het gebied van archivering en van gangbare principes en standaarden op het vlak van informatiebeheer en ‘archiving by design’.