Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Waar gaat deze handreiking niet over?

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Waar gaat deze handreiking niet over?

Deze handreiking richt zich enkel op het onderdeel informatiebeheer/archivering. Het biedt geen integrale handleiding voor het ontwikkelen van een algoritme, maar dient in samenhang gebruikt te worden met andere handreikingen die bijvoorbeeld specifiek gaan over privacy en ethiek.