Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Waarom deze handreiking?

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Waarom deze handreiking?

De toepassing van kunstmatige intelligentie biedt overheden nieuwe mogelijkheden om op een slimme manier analyses uit te voeren en beslissingen te nemen. De afgelopen jaren zijn steeds meer overheidsinstellingen met dergelijke techniek aan de slag gegaan in de hoop de dienstverlening effectiever en efficiënter te maken.

Tegelijkertijd zijn er zorgen. De Raad van State waarschuwde eind 2018 voor het uithollen van burgerrechten als gevolg van een gebrek aan transparantie [Raad van State (2018)]. Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker beloofde na kamervragen om onderzoek te doen naar de transparantie van algoritmes [Sander Dekker (2018, 9 oktober)].

Tegen deze achtergrond is vanuit het KIA-kennisplatform Informatiehuishouding Overheden een werkgroep aan de slag gegaan rond de vraag: welke maatregelen kunnen we bij het ontwerpen van een algoritme treffen om deze duurzaam toegankelijk te maken. Simpel gesteld: hoe archiveren we een algoritme? Het antwoord op deze vraag is niet eenduidig, zoals ook de toepassing van algoritmes niet eenduidig is. Verschillende omstandigheden vragen om verschillende keuzes. Daarom is deze handreiking opgesteld, om te helpen bij het maken van dergelijke keuzes.