Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 2.2. Documentatie

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

2.2. Documentatie

Met documentatie wordt alle documentatie bedoeld die gaat over het ontwerp of de werking van het algoritme.

Er zijn drie soorten documentatie

 • Ontwerpdocumentatie
  • Dit is documentatie die tijdens de ontwerpfase wordt opgesteld en gezamenlijk het ontwerp vormen
 • Beheerdocumentatie
  • Dit is documentatie die tijdens de beheerfase wordt opgesteld over wijzigingen in het algoritme en over monitoring van de correcte werking van het algoritme
 • Verantwoordingsdocumentatie
  • Dit is documentatie die specifiek wordt opgesteld voor de uitlegbaarheid van een algoritme.

Ontwerpdocumentatie bestaat bijvoorbeeld uit een functioneel en technisch ontwerp of een privacyimpactanalyse. Beheerdocumentatie bestaat bijvoorbeeld uit verslagen van een Change Advisory Board.

Het is nodig om specifiek stil te staan bij verantwoordingsdocumentatie, want deze zal vaak op initiatief van de informatiebeheerdeskundige worden opgesteld. Het gaat hier om documentatie die vooral bedoeld is om de verantwoordingsfunctie van de overheid in te vullen. Een voorbeeld van dergelijke documentatie is een informatiewaardeanalyse. Als bij analyse van de trainingsdata bijvoorbeeld blijkt dat er subjectieve data wordt gebruikt (zie 2.3 Trainingsdata) dan kan daaruit de maatregel volgen dat er een analyse wordt opgesteld over de totstandkoming van deze gegevens: hoe functioneerde het proces waarin deze gegevens zijn verzameld? Hoe betrouwbaar zijn ze?

Ontwerpvragen die gaan over documentatie zijn bijvoorbeeld:

 • Wat moet er minimaal worden beschreven om verantwoording te kunnen afleggen over de werking en het gebruik van het algoritme?
 • Welke afspraken maken we over documenteren van het beheer?