Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 2.1. Inleiding

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

2.1. Inleiding

Een algoritme bestaat uit een viertal componenten: trainingsdata, output, logica en documentatie. De archivering heeft betrekking op alle vier deze componenten. Bij het ontwerpen van het algoritme bekijk je dus per component hoe lang deze bewaard moet blijven, voor wie deze toegankelijk moet zijn en in welk vorm die wordt bewaard.

In deze paragraaf wordt elk van de vier componenten toegelicht.