Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 4.1 Inleiding

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

4.1 Inleiding

In deze paragraaf worden de vragen uit de vragenlijst toegelicht. Je leest wat de achterliggende gedachte van elke vraag is en waar mogelijk geven we voorbeelden van mogelijke beantwoording. De vragenlijst is bedoeld als checklist voor de informatiebeheerspecialist. De vragenlijst helpt om te voorkomen dat aspecten van duurzame toegankelijkheid en accountability over het hoofd worden gezien. De bedoeling van de vragenlijst is dat de informatiebeheerspecialist probeert om de vragen zelf, eventueel samen met andere betrokkenen, te beantwoorden en zo vanuit de eigen expertise een bijdrage te leveren aan het ontwerp van een algoritme. De vragenlijst dient zodoende als handvat om archiveringsprincipes ‘by design’ onderdeel te maken van de inrichting. Niet alle vragen zullen altijd relevant zijn, bovendien zullen er ongetwijfeld vragen ontbreken. Het doel is om de lezer op weg te helpen bij het uitvoeren van analyses die ten grondslag liggen aan te maken ontwerpkeuzes op het gebied van archivering.