Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.5. Impactprofiel 3: Bedrijfsmatige impact

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.5. Impactprofiel 3: Bedrijfsmatige impact

Het impactprofiel ‘bedrijfsmatige impact’ kenmerkt zich door in potentie impact op de interne bedrijfsvoering te hebben, maar niet op de buitenwereld. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het doen van voorspellingen ten aanzien van overheidsuitgaven of het afstoten van huisvesting op basis van verwachte bezettingsgraad.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, zullen in de meeste gevallen niet de aandacht van de buitenwereld krijgen. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om de nadruk op de bedrijfsvoering te leggen. Informatie moet beschikbaar zijn voor interne audits, de logica en de ontwerpdocumentatie moet geborgd zijn ten behoeve van hergebruik.

De verantwoording is dus met name intern gericht en de impact op de samenleving is zeer beperkt. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de ontwerpdocumentatie, trainingsdata, logica en output integraal worden bewaard met een doorgaans relatief korte bewaartermijn.