Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.6. Impactprofiel 4: Cultuurhistorische impact

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.6. Impactprofiel 4: Cultuurhistorische impact

Het impactprofiel ‘cultuurhistorische impact’ kenmerkt zich door een unieke vorm van gebruik van een algoritme. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een algoritme dat tot hele onverwachte inzichten leidt of door een innovatieve toepassing van een algoritme. De toepassing van een algoritme kan ook cultuurhistorische impact hebben op basis van het inhoudelijke thema waarop het algoritme wordt ingezet, bijvoorbeeld een onderwerp dat veel in het nieuws is geweest.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in veel gevallen relevant zijn voor toekomstig (historisch) onderzoek. Dit betekent voor de archivering dat één of meerdere componenten van het algoritme permanent bewaard moeten blijven en dat eisen aan duurzame toegankelijkheid voor de lange termijn van toepassing zijn.

De verantwoording is dus met name gericht op toekomstig onderzoek. In dit profiel is de vuistregel daarom dat in een vroegtijdig stadium afspraken gemaakt moeten worden met de beheerders van de archiefbewaarplaats, om de eisen die gesteld worden aan toekomstige overbrenging naar een archiefbewaarplaats mee te nemen in het ontwerp.