Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 1.3. Impactprofiel 1: Maatschappelijke impact

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

1.3. Impactprofiel 1: Maatschappelijke impact

Het impactprofiel ‘maatschappelijke impact’ kenmerkt zich door in potentie groepen mensen te raken. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan maatregelen in de openbare ruimte, zoals de keuze om in een bepaald gebied meer of minder toezicht uit te voeren of maatregelen die gericht zijn op het spreiden van verkeer om opstoppingen in een binnenstad te voorkomen.

De onderwerpen die door dit type toepassing geraakt worden, kunnen in potentie nieuwswaarde hebben en door de journalistiek worden opgemerkt. Daarom moet rekening worden gehouden met informatieverzoeken in het kader van de WOB/WOO. Dit betekent voor de archivering dat het belangrijk is om ontwerpdocumentatie goed vast te leggen, zodat de overheid in staat is om uit te leggen hoe het algoritme werkt, welke ethische afwegingen zijn gemaakt en op welke wijze is geborgd dat het algoritme functioneert zoals het bedoeld is.

De verantwoording is dus met name gericht op systematische aspecten. In dit profiel is de vuistregel daarom dat de ontwerpdocumentatie langer bewaard moet blijven dan de trainingsdata, de logica en de output. Ten behoeve van controleerbaarheid zullen ook de trainingsdata, de logica en de output enige tijd beschikbaar moeten blijven, maar het belang hiervan zal na verloop van tijd afnemen.