Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 3.4 Beschikbaarstellen

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

3.4 Beschikbaarstellen

Beschikbaarstellen doe je in eerste instantie voor direct betrokkenen, de vraag is daarbij wel hoe je dit vorm geeft. Dit moet je vaststellen. Wil je een dashboard gebruiken, een ruwe dataset, de beslissingen en/of de opgestelde documenten.
Van belang is het in beeld brengen van de verschillende gebruikersgroepen en hun informatiebehoeften. Daarop kan dan ook de beschikbaarstelling worden afgestemd. Dit kan voor verschillende groepen ook verschillende toegangen en zicht op de informatie betekenen. Hierbij moet je autorisatie en eventuele beperkingen op de toegang vaststellen en implementeren. En vergeet daarbij ook niet om controles op ongeautoriseerde toegang, handmatig of geautomatiseerd uit te voeren.
Van belang daarbij is om op basis van de gebruikte data vast te stellen welke openbaarheidsregime van toepassing is, de WOO, AVG of Archiefwet (enkel na overbrenging)

Mogelijk is het nodig om specifieke activiteiten te beleggen ten aanzien van beschikbaarstelling van informatie aan derden. Bijvoorbeeld het anonimiseren van datasets voorafgaand aan publicatie. Ook het gebruik van een algoritmeregister waarin is vastgelegd uit welke bronnen trainingsdata afkomstig is, kan bijdragen aan transparantie. Voorts kan gedacht worden aan het aanwijzen van een contactpersoon die door derden benaderd kan worden voor vragen.