Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 3.5 Documenteren

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

3.5 Documenteren

In de beheerfase kunnen er situaties ontstaan die gedocumenteerd moeten worden om accountability te kunnen blijven afleggen. Het beheerproces ‘documenteren’ borgt dat de impact van veranderingen wordt vastgelegd, dit zal vanuit het wijzigingenproces georganiseerd moeten worden.

3.5.1 Gedragsmonitoring

Het is niet altijd duidelijk hoe een algoritme tot een bepaald inzicht komt. Zeker wanneer een algoritme zichzelf ontwikkelt. Daarom is het zinvol om periodiek te toetsen of het algoritme nog het gedrag vertoont waar het ooit voor ontworpen is en eventuele afwijkingen op dat punt te corrigeren.

3.5.2 Scopewijzigingen

Als een algoritme dat ooit voor een bepaald doel is ontworpen later wordt ingezet voor een ander doel, dan zal voor het nieuwe doel een deel van het ontwerpproces opnieuw moeten worden uitgevoerd. Mogelijk zijn er nu bijvoorbeeld andere bewaartermijnen aan de orde.

3.5.3 Aanvullingen

Wanneer nieuwe databronnen worden aangewend om het algoritme te voeden, dan verdient het aanbeveling om opnieuw te kijken naar het onderdeel ‘trainingsdata’ in de vragenlijst van deze handreiking.