Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - 3.1 Inleiding

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

3.1 Inleiding

Informatiebeheer kent een aantal beheerprocessen bij de duurzame toegankelijkheid van algoritmes.