Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Deep learning

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Deep learning

Deep learning is een onderdeel van machine learning, gebaseerd op meerlaagse neurale netwerken.