Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Definities

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Definities

In dit document worden de volgende definities gehanteerd.

Algoritme

Een algoritme is een eindige reeks instructies die vanuit een gegeven begintoestand naar een beoogd doel leidt.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algoritme (25122019).

Data

Synoniem voor gegevens. Zie: gegeven.

Datamodel

Synoniem voor gegevensmodel. Zie: gegevensmodel.

Deep learning

Deep learning is een onderdeel van machine learning, gebaseerd op meerlaagse neurale netwerken.

Gegeven

De weergave van een feit, begrip of aanwijzing, geschikt voor overdracht, interpretatie of verwerking door een persoon of apparaat. Synoniem meervoud: data (gegevens).
Bron: https://archiefwiki.org/wiki/Gegeven (19122017)

Gegevensmodel

Het gegevensmodel beschrijft de manier waarop gegevens in een individuele database zijn opgeslagen.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Datamodel (25122019)

Informatie

Betekenisvolle gegevens (data).
Bron: https://www.noraonline.nl/wiki/Informatie (19122017)

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie (KI), of artificiële intelligentie (AI), zijn apparaten die reageren op data of impulsen uit hun omgeving, en op basis daarvan zelfstandig beslissingen nemen. Het gaat bij KI dus niet om de rekenkracht, maar om de mogelijkheid (zelfstandig) te leren en beslissingen te nemen. De apparaten zijn zich echter niet bewust van de taken die ze uitvoeren. Ze volgen algoritmes en herkennen patronen.
Bron: https://www.mediawijsheid.nl/kunstmatigeintelligentie/ (25122019)

Machine learning

Een computerprogramma wordt gezegd om te leren van ervaring E met betrekking tot een bepaalde taakklasse T en prestatiemaat P als zijn prestatie bij taken in T, zoals gemeten door P, verbetert met ervaring E. Dus als je wilt dat je programma voorspellingen maakt, bijvoorbeeld verkeerspatronen bij een drukke kruising (taak T), kun je het door een algoritme voor machine learning- uitvoeren met gegevens over historische verkeerspatronen (ervaring E) en, als het succesvol geleerd heeft, dan zal het beter presteren bij het voorspellen van toekomstige verkeerspatronen (prestatiemaat P).

Broncode

De programma-instructies die zijn geschreven door een programmeur, dit kan bijvoorbeeld in Python zijn.
Bron: https://www.woorden.org/woord/broncode