Geprinte versie: V.1.0.0, uitgebracht op 23-11-2020

Bijsluiter - Machine learning

Deze ‘bijsluiter’ is de gebruikershandleiding behorend bij de Handreiking Duurzaam Toegankelijke Algoritmes. Deze handreiking bestaat uit een overzichtsplaat, een vragenlijst en deze bijsluiter. Alle onderdelen van zowel de overzichtsplaat als de vragenlijst worden in dit document nader toegelicht en waar mogelijk voorzien van praktische voorbeelden.

Machine learning

Een computerprogramma wordt gezegd om te leren van ervaring E met betrekking tot een bepaalde taakklasse T en prestatiemaat P als zijn prestatie bij taken in T, zoals gemeten door P, verbetert met ervaring E. Dus als je wilt dat je programma voorspellingen maakt, bijvoorbeeld verkeerspatronen bij een drukke kruising (taak T), kun je het door een algoritme voor machine learning- uitvoeren met gegevens over historische verkeerspatronen (ervaring E) en, als het succesvol geleerd heeft, dan zal het beter presteren bij het voorspellen van toekomstige verkeerspatronen (prestatiemaat P).